מספר טלפון


9933090 - 02 קאהן דוד
9933091 - 02 גרין קאהן נקולה ד"ר
9933092 - 02 בנימין ריקמן
9933093 - 02 ויינברג שושנה
9933094 - 02 אלונים משה אבוחצי
9933095 - 02 רפאלי אפרת ואליהו
9933096 - 02 אחמד עלי יוסוף ואדי ניס
9933097 - 02 ביליג צפורה
9933098 - 02 שטרן רויטל