מספר טלפון


9933160 - 02 חלד חוסין אבו שקרה
9933161 - 02 מרנץ שלמה
9933162 - 02 גולדנברג אראל
9933163 - 02 אברהם ואביבה חיימוביץ
9933166 - 02 בצלאל אידה
9933167 - 02 עבד אלכרים חסן וזוהרה
9933168 - 02 שחורי נחום ויעל