מספר טלפון


9933170 - 02 אילנה ליפקין
9933171 - 02 טובול מיכאל
9933172 - 02 גרשוביץ אורי ורחל
9933173 - 02 פרל מרים
9933174 - 02 ליברמן רותי ומנחם
9933175 - 02 יונגר שמואל פיוטה
9933176 - 02 פרל דוד
9933177 - 02 סדן רמי ויונית
9933178 - 02 עיסא נסרי אחמד ואדי ניס