מספר טלפון


9933240 - 02 ברנדויין ערן ופיה
9933241 - 02 מ מ אפרת מועדון קרוונים
9933242 - 02 דייוויס לואיס
9933243 - 02 שפיגלמן מאיר
9933244 - 02 קרן דניאל ויעל
9933245 - 02 מאיר דינה ויוסף
9933246 - 02 וואהר איברהים חליל טקטקה ג
9933247 - 02 פרקש גרלד
9933248 - 02 קבוצת בני עקיבא להתישבות שיתופית
9933249 - 02 בני עקיבא להתישבות שיתופית קבוצת