מספר טלפון


9933291 - 02 לכיש יוחאי וחגית
9933292 - 02 אסמעיל כלווה מחמד אחמד
9933293 - 02 זוסמן יהודה
9933295 - 02 פויר אברהם ומוריה
9933297 - 02 שר שירה ושנן