מספר טלפון


9933331 - 02 דהן מיכאל ורחל
9933332 - 02 יאפולסקי אסתר
9933333 - 02 פריד מנחם
9933334 - 02 דמסקי יונתן
9933335 - 02 הדר אורה ורפי
9933336 - 02 יניגר אליהו ובתיה
9933337 - 02 חוה ויוסי שושן
9933338 - 02 כדורי אפרים וחסידה