מספר טלפון


9933340 - 02 טרנר ציפי ויוסי
9933342 - 02 פייפר אבי ושרון
9933343 - 02 אדמס גרשון
9933344 - 02 הררי אייל
9933347 - 02 רוזנבאום חיים יעקב "מספרה בראש "חדש" חיים "הספר"
9933348 - 02 בקר אברהם