מספר טלפון


9933401 - 02 אחמד מוחמד סעד
9933402 - 02 אחמד איברה סעד
9933403 - 02 מוחמד אחמד סעד
9933404 - 02 האם איברהי סעד
9933405 - 02 עטאללה איב סעד
9933406 - 02 אורות יהודה ישיבה תיכונית אורות יהודה
9933406 - 02 ישיבה תיכונית אורות יהודה
9933408 - 02 לוי דבורה