מספר טלפון


9933490 - 02 מינצר ספרי קודש
9933492 - 02 אדרי אריה ואסתי
9933493 - 02 מרדכי ופמלה פוגודה
9933495 - 02 שוויגר אסתר
9933496 - 02 עובדיה הלן גולדי ואברהם
9933498 - 02 תמי חובר
9933499 - 02 למברגר יהונתן