מספר טלפון


9933530 - 02 כהן אסתר
9933532 - 02 אמאב תחבורה
9933535 - 02 הרבסט יצחק
9933538 - 02 צפדייה קטה לאה ויצחק