מספר טלפון


9933620 - 02 עלי אסמאעיל יוסוף
9933621 - 02 נורה סלים אלעטיאת
9933622 - 02 שלום קולין
9933623 - 02 חסן אסמאעיל סעיד
9933624 - 02 חנן בניהו
9933625 - 02 אחמד אחמד ווארד אל ראחאל מוצטפא
9933626 - 02 עותמאן מוחמד ווארד אל ראחאל מחמוד
9933627 - 02 מוחמד עיסא יוסוף
9933628 - 02 אסמאעיל מוחמד ווארד אל ראחאל סלימאן
9933629 - 02 אברהים טלב עבד