מספר טלפון


9933650 - 02 עותמאן מוסא אחמד
9933651 - 02 גודה אבו עאהוד מוחמד
9933653 - 02 מוחמד עאיש עדנאן
9933656 - 02 מבורך לנדנר אורית ועקיבא
9933659 - 02 מענה רך רייך מיכאל