מספר טלפון


9933690 - 02 אלפואגרה אבראהים
9933691 - 02 אלפואגרה אבראהים
9933693 - 02 צימרמן יעקב ואסתר
9933694 - 02 ספיריה אסתר וג'פרי יוסף
9933695 - 02 אונטרברג שרל
9933696 - 02 אונטרברג שרל