מספר טלפון


9933710 - 02 מלכה עליזה ונסים
9933711 - 02 סארס בשיר אבשרה עאבדה
9933712 - 02 עזיז אברהים עומר עאבד עאבדה
9933713 - 02 עאידה מחמוד מחמד
9933714 - 02 זילברשטיין אריה ולאה
9933715 - 02 אזולאי ישראל וגילה
9933716 - 02 מרזוקה מחמוד סעיד עאבדה
9933717 - 02 פוקס סטיב
9933718 - 02 עאבדה נצרי מוסא