מספר טלפון


9933740 - 02 נטורה אברהם וקרן
9933741 - 02 דינר לאה
9933742 - 02 וינברגר תמרה צוקרמן
9933743 - 02 שילה נפתלי ויהודית
9933744 - 02 מתנ"ס יד שפירא בריכה
9933746 - 02 מוחמד חמד מוסא ואדי ניס
9933747 - 02 פארוק מוסא ואדי ניס מוחמד
9933749 - 02 סעיד חליל ואדי ניס חמד