מספר טלפון


9933791 - 02 ואדי אלנצר בית ספר ואדי ניס
9933792 - 02 קוחר יפה ומנחם
9933793 - 02 עאדל אחמד ואדי ניס אבו חמאד
9933795 - 02 זנדברג מנהיים טובה
9933796 - 02 תעסן מיכל שיווק שדמות אפרת ויורם
9933797 - 02 קציעה ויואל כהן