מספר טלפון


9933810 - 02 הולנד אסתר
9933811 - 02 קופיאצקי דוד וג'נט
9933813 - 02 יעקבר לאונרד וורדי
9933814 - 02 רומנו עזיזה
9933815 - 02 איזנשטיין אלי ושלומציון
9933816 - 02 אלמוג שחקיה עמיר
9933819 - 02 פדר חיים וסוזי