מספר טלפון


9933821 - 02 עידית וחנו' גמליאל
9933821 - 02 מוריה נוסבוים
9933823 - 02 ויזל בנימין וגילה
9933824 - 02 טור פז מיכל
9933825 - 02 שיינין רות
9933826 - 02 סוקולוב יצחק ורות
9933828 - 02 שפירא אמוץ ושרי