מספר טלפון


9933840 - 02 וקסלר גרטה ואדם
9933841 - 02 טקטקה אנואר חוסי
9933842 - 02 אודנהיימר דן
9933843 - 02 מושיץ רבקה ויונתן
9933844 - 02 בן ששון בלהה ומולי
9933845 - 02 לב עמיחי ופרחית
9933846 - 02 רועי פרידמן
9933847 - 02 ממן חיה ונעם
9933848 - 02 מורלי יהודה ושרה