מספר טלפון


9933920 - 02 נחשון ניסן ושרה
9933922 - 02 יוליוס שמעון ונחמה
9933923 - 02 גקובס אליהו וחביבה
9933925 - 02 בארות בת עין
9933925 - 02 בת עין בארות בת עין
9933927 - 02 כהן רחל וחיים
9933928 - 02 כהן רחל וחיים
9933929 - 02 צביאל דוד ודברה