מספר טלפון


9933950 - 02 יוסף אבי ויעל
9933953 - 02 פיינרמן מיכאל
9933955 - 02 מרים בלום
9933956 - 02 פרידמן חשי וסימה
9933957 - 02 נצר מיכל
9933958 - 02 אפרת מעונות אמונה גנים ומעונות פיקוח