מספר טלפון


5028211 - 03 וולפסון ממשלתי
5028211 - 03 וולפסון מרכז רפואי עש א וולפסון
5028211 - 03 וולפסון מרכז רפואי
5028211 - 03 מרכז רפואי עש א וולפסון
5028321 - 03 לשכת מנהל הרפואי
5028326 - 03 לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
5028327 - 03 יחסי ציבור
5028511 - 03 יולדות מחלקת
5028888 - 03 וולפסון ממשלתי
5028892 - 03 סגן מנהל בית החולים