מספר טלפון


5116096 - 03 ברבל פנינה
5116333 - 03 טרומפלדור פקס) פייבל) פייבל (פקס) פקס) כיכר) סירן
5116355 - 03 פקס) טרומפלדור) טרומפלדור פקס) פייבל) פייבל (פקס) פקס) כיכר) סירן
5116511 - 03 אויר בלגיים מח' הזמנות וכרטוס סבנה נתיבי
5116565 - 03 'מח הזמנות וכרטוס ארצית
5116616 - 03 מכירות מח'
5116644 - 03 והנה"ח מנהלה
5116666 - 03 ראשי ומכירות משרד
5116700 - 03 קונטיננטל איירליינס נתיבי תעופה אמריקאיים
5116777 - 03 הזמנות קונטיננטל איירליינס נתיבי תעופה אמריקאיים