מספר טלפון


5154182 - 03 (פקס) מרכז השתלמות ארצי בית המורה
5154333 - 03 שלבים פקס) שכונת) התקוה
5154400 - 03 מרכז מידע אלרן לגיל הזהב
5154444 - 03 סקיוטק סקיולייף ישראל בע"מ
5154448 - 03 (פקס) מוקד חירום
5154455 - 03 סקיוטק סקיולייף ישראל בע"מ
5154455 - 03 סקיולייף ישראל בע"מ
5154545 - 03 מ ע צ מחוז תל אביב