מספר טלפון


5160080 - 03 אלופר שרה
5160081 - 03 אירני אברהם חב' להשקעות בע"מ
5160082 - 03 'פקס'
5160083 - 03 חמצניק משה
5160084 - 03 ג'נגי אופיר ובהרוז
5160085 - 03 עמרם עמיקם
5160086 - 03 די אס איי שיווק הלבשה בע"מ
5160089 - 03 קנטור רותי