מספר טלפון


5160090 - 03 שפר אריקה וארי
5160091 - 03 שרה באום
5160092 - 03 (פקס) בראשית בע"מ
5160095 - 03 דו ונצ'רס בע"מ משגב
5160096 - 03 גרינברג מאיר
5160098 - 03 "גמטקס שאבאניאן ג'משיד
5160098 - 03 ניו ג'מטקס