מספר טלפון


5160330 - 03 חניון הורד כוחלני יצחק
5160332 - 03 אופנת מנטה נורמר יהודה
5160336 - 03 קרת אהרון בע"מ ייעוץ כלכלי
5160337 - 03 השקפה כללית
5160339 - 03 הבינלאומי לשלום במזרח התיכון המרכז