מספר טלפון


5160340 - 03 המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון
5160341 - 03 וירטהיים דבורה
5160342 - 03 סיבוס אחזקות'1965' בע"מ דניה
5160344 - 03 ברזילאי ריקי
5160345 - 03 פקס) אקשטיין) (גבריאל (א ר ט
5160346 - 03 ורדה שפיר
5160349 - 03 פרץ שמעון