מספר טלפון


5160350 - 03 כהן גדול שלום ונסים
5160355 - 03 אחלדי שוילי רבקה
5160359 - 03 (פקס) רותורס בע"מ