מספר טלפון


5160361 - 03 סגלוביץ יוסף בע"מ
5160364 - 03 ששון זהבה
5160366 - 03 צנג ורד