מספר טלפון


5160380 - 03 מודל שיווק '1985' בע"מ קסטרו
5160382 - 03 שרעבי רוני
5160383 - 03 אליהו חורי מימון השקעות בע"מ
5160387 - 03 מורגנשטרן ישראל ומשה
5160388 - 03 פדלון אבר
5160389 - 03 אריאל אליה