מספר טלפון


5160410 - 03 כיסאר בנצי
5160411 - 03 מטוס אורי
5160412 - 03 גלזר הגר
5160415 - 03 פניקס תעופה בע"מ
5160416 - 03 טקסטיל "עבוד
5160417 - 03 חסיד יעקב