מספר טלפון


5160420 - 03 רוטקוביץ צפורה
5160422 - 03 א ד ט מקרקעין (2991) בע"מ
5160423 - 03 א ד ט מקרקעין (2991) בע"מ
5160429 - 03 זהבי אורי