מספר טלפון


5160441 - 03 גורי דוד מנהל חשבונות
5160441 - 03 פרדיקטיב דייל בע"מ
5160444 - 03 (פקס) ארז שמעון אומנות השיווק בקמעונות
5160446 - 03 לוי צביה
5160448 - 03 כהן מורד
5160449 - 03 ר סל מהנדסים