מספר טלפון


5160511 - 03 טרגן אלי
5160512 - 03 חילו טקסטיל בע"מ
5160513 - 03 גמליאל רונן ומירי
5160517 - 03 מליחי שי