מספר טלפון


5160521 - 03 גורביץ לאוניד
5160522 - 03 גוטליב אלכס
5160523 - 03 חברת טיל בע"מ
5160527 - 03 קאמפס רוברט
5160528 - 03 אלעזר יוסף
5160528 - 03 אר עד" מפעלי טקסטיל בע"מ
5160529 - 03 טילמן עמנואל