מספר טלפון


5160540 - 03 אדרי נסים וזיוה
5160542 - 03 פטלה גוארי
5160545 - 03 צדוק שרה
5160546 - 03 חביב אליעזר
5160547 - 03 תור לינק בע"מ משרד נסיעות