מספר טלפון


5160610 - 03 יוסף ציונה
5160611 - 03 בית חלקי שעונים בע"מ
5160612 - 03 דפוס שמואלי בע"מ
5160613 - 03 אלחדיף חיים עו"ד
5160616 - 03 נספחות אוירית וימית של צילה