מספר טלפון


5160623 - 03 אלפסי רינת
5160625 - 03 קדסה עזאם
5160628 - 03 ספנות מנפיקים וחתמים בע"מ