מספר טלפון


5160630 - 03 הבורסה לניירות ערך בע"מ
5160633 - 03 מחסנים
5160634 - 03 (פקס) לויטה ליפסקי ושות' רואי חשבון
5160635 - 03 קרייזלר סילביה
5160636 - 03 לינדה אלרון
5160637 - 03 מרכז הספורט הארצי לבית"ר
5160638 - 03 חנוני בנימין
5160639 - 03 נסים כתבי