מספר טלפון


5160645 - 03 טקו רוני
5160647 - 03 אי או אל 'בן פורת שחר' חברת
5160648 - 03 (פקס) אקון טריידינג בע"מ
5160649 - 03 (פקס) בבית שרות עזרה לקשיש בע"מ