מספר טלפון


5160660 - 03 בבית שרות עזרה לקשיש בע"מ
5160660 - 03 עמותת בבית שרותי עזרה לקשיש
5160661 - 03 בר חיים ארז
5160664 - 03 טנים בע"מ ציוד והספקה לצורפים
5160666 - 03 הילה ר ג יעוץ ניהול והשקעות בע"מ