מספר טלפון


5160740 - 03 מלכה אליהו
5160741 - 03 מזרחי גבי
5160747 - 03 קופילביץ איריס
5160749 - 03 לשכת התאום של הארגונים הכלכליים