מספר טלפון


5160832 - 03 מוקד מידע חייג
5160833 - 03 שפע מועדון חברים מכבי
5160833 - 03 שפע מועדון חברי מכבי
5160837 - 03 פלר הדס
5160838 - 03 בן ציון גונימן