מספר טלפון


5160842 - 03 גריידי אברהם
5160845 - 03 אוסדין דרמה
5160847 - 03 נכסי אריאל חניון אפריקה ישראל