מספר טלפון


5160890 - 03 פרץ שמעון
5160891 - 03 חברת המצפה לכתבי קודש ועלונים
5160892 - 03 אלפין ג'ינס בע"מ
5160893 - 03 סמיונוב קלרה
5160894 - 03 נס (שלום (עמותה
5160897 - 03 שעוני ק ר מכירה ותקונים
5160898 - 03 (פקס) "בית השעם (אחים משעל)
5160899 - 03 "בית השעם (אחים משעל)