מספר טלפון


5160910 - 03 נהרי חנה ועזרא
5160911 - 03 שפרינצק יוסף
5160914 - 03 ג'י אר המכון לפתוח ארגוני וניהול כח אדם
5160916 - 03 סטי רות
5160918 - 03 אמיר נפתלי