מספר טלפון


5160932 - 03 רנקס שרותי קניה בע"מ
5160936 - 03 מיליס נעורים משרד לביטוח
5160936 - 03 נעורים מיליס משרד לביטוח
5160939 - 03 בית הטקסטיל מודיעין
5160939 - 03 בית הטקסטיל מרכז הטקסטיל בע"מ חב' להחזקות מודיעין
5160939 - 03 מרכז הטקסטיל בע"מ חב' להחזקות מודיעין