מספר טלפון


5160955 - 03 צדילקובסקי עדה
5160957 - 03 כהן רצינית
5160958 - 03 גודסי משה
5160959 - 03 צבי גויה