מספר טלפון


5160970 - 03 פייברג מרק
5160972 - 03 שלב אורנה
5160974 - 03 (פקס) שי אן תכשיטים בע"מ
5160978 - 03 אושרי טוביה
5160979 - 03 כנרת רומנו